Kde budete letos trávit dovolenou? Vyberte odpověď, která typově nejvíce charakterizuje Vaši dovolenou.