Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik

Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik podle § 38b zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.